Leona Detiège - sp.a
 
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
Eresenator
 
Geboren te Antwerpen op 26 november 1942

Licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen (Rijkshandelshogeschool, Antwerpen)
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (Rijkshandelshogeschool, Antwerpen)

Gewezen ambtenaar (Ministerie van Economische Zaken)
Gewezen opdrachthouder van het Planbureau
Gewezen directeur (Volkshogeschool Émile Vandervelde, Antwerpen)

1970-1974 : kabinetsmedewerker (verscheidene ministers)
1974-1977 : provincieraadslid (Antwerpen)
1977-1982 : gemeenteraadslid (Antwerpen)
1977-1982 : schepen (Antwerpen)
1977-1991 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1980-1988 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1983-1995 : districtsraadslid (Antwerpen)
1988-1992 : staatssecretaris voor Pensioenen, toegevoegd aan de minister van Pensioenen
1991-1995 : senator voor het arrondissement Antwerpen
21-30 januari 1992 : minister van Tewerkstelling en Volksgezondheid (Vlaamse regering)
1992-1995 : minister van Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden (Vlaamse regering)
1995-2006 : gemeenteraadslid (Antwerpen)
1995-2003 : burgemeester (Antwerpen)
2012-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege

Commandeur in de Leopoldsorde (19 mei 1995)
Burgerlijk Medaille 1e klasse (1 maart 1991)

Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014