Christophe Lacroix - PS
 
Correspondentie Maison des parlementaires - Bureau 1210
rue de Louvain 21
1000 Bruxelles
Geboren te Hoei op 22 december 1966

Licentiaat in de geschiedenis (ULg)

Gewezen kabinetsmedewerker

1989-2006 : gemeenteraadslid (Wanze)
1995-2006 : eerste schepen (Wanze)
2006-2012 : provincieraadslid (Luik)
2006-2012 : gedeputeerde (provincie Luik)
2012-2014 en sinds 26 mei 2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2012-2014 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
10 juli - 22 juli 2014 : gecoöpteerd senator
17 juli - 22 juli 2014 : voorzitter van de PS-fractie (Senaat)
2014-2017 : minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging (Waalse regering)
2017-2019 : gecoöpteerd senator
2017-2019 : voorzitter van de PS-fractie (Senaat)
2017-2019 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

Commandeur in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


 
Lidmaatschap van commissies
Plaatsvervanger  
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019