Carina Van Cauter - Open Vld
 
  website: www.carinavancauter.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Merchtem op 27 juni 1962

Licentiate in de rechten (KULeuven)

Advocate

2000-2007 : provincieraadslid (Oost-Vlaanderen)
2004-2007 : bestendig afgevaardigde (Oost-Vlaanderen)
2007-2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
17 juli - 13 oktober 2014 : voorzitster van de Open Vld-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
2019-2020 : lid van het Vlaams Parlement
2019-2020 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
2019-2020 : voorzitster van de Open Vld-fractie (Senaat)
Sinds 1 september 2020 : gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen


Ridder in de Leopoldsorde (21 mei 2014)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....      
Mondelinge vragen
                                      
Vragen om uitleg
                                      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-10/12/2011 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer
10/12/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Kamer
6/11/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
18/7/2019-31/8/2020 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019-31/8/2020 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
8/10/2019-31/8/2020 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen