Ahmed Laaouej - PS
 
Geboren te Beyne-Heusay op 8 december 1969

Licentiaat in de rechten (ULg)
Licentiaat in het economisch en fiscaal recht (ULg)

Inspecteur (FOD Financiën)
Expert (Institut Émile Vandervelde)

Sinds 2006 : gemeenteraadslid (Koekelberg)
2010-2014 : gecoöpteerd senator
Sinds 2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 26 september 2017 : voorzitter van de PS-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
Sinds 26 november 2018 : burgemeester (Koekelberg)

Ridder in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
Lid  
Plaatsvervanger  
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014