Rik Torfs - CD&V
 
Geboren te Turnhout op 16 oktober 1956

Doctor in het kerkelijk recht (KULeuven)
Licentiaat in de rechten (KULeuven)
Licentiaat in het notariaat (KULeuven)

Gewoon hoogleraar (KULeuven)
Gastdocent (Universiteit van Stellenbosch - Zuid Afrika - en universiteiten van Parijs en Straatsburg - Frankrijk)

2010-2013 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
13 oktober - 6 december 2011 : voorzitter van de CD&V-fractie (Senaat)

Heeft in de Senaat 7 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014