Christine Defraigne - MR
 
Ere-Waalse volksvertegenwoordiger
 
Eresenator
 
Erevoorzitter van de Senaat
 
Erevoorzitter van de MR-Senaatsfractie
 
  website: www.christinedefraigne.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Luik op 29 april 1962

Licentiaat in de rechten (ULg)

Advocate

1985-1987 : kabinetsattaché (vice-eerste minister en minister van de Institutionele Hervormingen)
1989-1994 en sinds 2001 : gemeenteraadslid (Luik)
1999-2018 : lid van het Waals Parlement
1999-2018 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2003-2008 : voorzitster van TEC Luik-Verviers
2003-2014 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2003-2009 en 2011-2014 : voorzitster van de MR-fractie (Senaat)
2004-2007 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
2014-2018 : deelstaatsenator aangewezen door het Waals Parlement
2014-2018 : voorzitster van de Senaat
Sinds 3 december 2018 : eerste schepen (Luik)

Grootofficier in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


Heeft in de Senaat 105 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-2/5/2007 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Justitie
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
1/8/2003-2/5/2007 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
28/1/2004-19/2/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
5/2/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Bio-ethiek"
19/2/2004-2/5/2007 Tweede ondervoorzitter Werkgroep "Bio-ethiek"
19/2/2004-23/3/2004 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
23/3/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1/4/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Bijzondere commissie "Globalisering"
8/7/2004-2/5/2007 Lid Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
15/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/10/2004-2/5/2007 Lid Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Justitie
9/10/2007-7/5/2010 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
9/10/2007-29/10/2009 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
14/2/2008-7/5/2010 Lid Bijzondere commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
20/11/2008-2/7/2009 Lid Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"
11/12/2008-22/1/2009 Lid Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis : afvaardiging Senaat
22/1/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis : afvaardiging Senaat
29/10/2009-7/5/2010 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
13/1/2010-7/5/2010 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"
21/1/2010-7/5/2010 Voorzitter Werkgroep "Ruimtevaart"
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-14/12/2011 Voorzitter Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
8/2/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Erfrecht"
11/10/2011-28/4/2014 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
23/12/2011-28/4/2014 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
23/12/2011-21/2/2013 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
27/6/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat
30/1/2014-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat
17/7/2014-30/11/2018 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
14/10/2014-30/11/2018 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014-30/11/2018 Voorzitter Parlementaire overlegcommissie
14/10/2014-30/11/2018 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
14/10/2014-30/11/2018 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
3/11/2014-30/11/2018 Voorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
28/4/2017-30/11/2018 Lid Bijzondere commissie voor de Vervolgingen
12/5/2017-30/11/2018 Voorzitter Bijzondere commissie voor de Vervolgingen