Ludwig Vandenhove - SP.A-SPIRIT
 
Geboren te Sint-Truiden op 10 december 1959

Licentiaat in de handels- en bestuurswetenschappen (Limburgs Universitair Centrum)

Gewezen bediende
Gewezen docent (Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Brussel)
Gewezen directeur van het Studiecentrum Willy Claes

1982-1989 : secretaris van de Commissie Vorming SP-Limburg
1982-1989 : adjunct-federaal SP-secretaris Hasselt - Sint-Truiden
1982-1989 : gewestelijk secretaris van de Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid (CSC) -Vormingswerk Hasselt - Sint-Truiden
1982-1989 : oprichter en secretaris van het Studiecentrum Willy Claes
Sinds 1989 : gemeenteraadslid (Sint-Truiden)
1989-1994 : adjunct-coördinator van de Permanente Werkgroep Limburg (PWL)
1989-1994 : afgevaardigd beheerder van de Sociale Investeringsmaatschappij voor Limburg (SIM)
1990-2003 : voorzitter van de raad van advies van De Lijn Limburg
1995-2012 : burgemeester (Sint-Truiden)
1995 : adviseur (Vlaams minister bevoegd voor Arbeid en Tewerkstelling)
1995-1999 : adviseur (Vlaams minister bevoegd voor Vervoer, Verkeer en Ruimtelijke Ordening)
1999-2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege

2003-2004 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
Sinds 2003 : lid van de Adviesraad voor burgemeesters
2012-2019 : provincieraadslid (Limburg)
Sinds 26 mei 2019 : lid van het Vlaams Parlement


Heeft in de Senaat 5 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007