Anne Barzin - MR
 
Eresenator
 
Geboren te Namen op 18 augustus 1975

Licentiate in de rechten (UCL)
Kandidate in de rechten (FUNDP)

Juriste

Sinds 1995 : gemeenteraadslid (Namen)
1999-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2007 : secretaris van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 2006 : schepen (Namen)
2007-2014 : lid van het Waals Parlement
2007-2014 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2019 : gecoöpteerd senator
2017-2019 : voorzitter van de MR-fractie (Senaat)

Officier in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019