Sabine de Bethune - CD&V
 
Privé Kasteeldreef 12
8510 Marke (Kortrijk)
tel.: 0477 20 62 39
  website: www.sabinedebethune.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Leopoldstad (Belgisch Kongo) op 16 juli 1958

Licentiate in de rechten (KULeuven)

Rechter (Grondwettelijk Hof)
Gewezen experte voor de Europese Commissie
Gewezen advocate

1986-1988 : opdrachthoudster (Vlaamse Gemeenschapsminister voor Externe Betrekkingen)
1987-1992 : opdrachthoudster (staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie)
1989-2003 : nationaal voorzitster van de CD&V-werkgroep Vrouw en Maatschappij
1992-1995 : opdrachthoudster (minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen)
1993-1996 : lid van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
Sinds 1995 : lid van de raad van bestuur, en nu lid van de algemene vergadering van Amazone, het nationaal centrum voor vrouwen
1995-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2007 : lid van de raad van bestuur van Ceafri vzw
1997-2001 : voorzitster van de vzw ACT-Zelfontwikkelingshulp - ontwikkelingssamenwerking
Sinds 1998 : lid van het inrichtend comité van de Lutgardisschool
1999-2003 : ondervoorzitster van de Senaat
Sinds 2002 : lid van de beleidsraad van de Sint-Lucas Hogeschool voor Architectuur
Sinds 2002 : voorzitster van de vzw TRIAS voor ontwikkelingssamenwerking
2003-2008 : lid van de raad van beheer van het Belgisch Comité voor UNICEF
2003-2011 : voorzitster van de CD&V-fractie (Senaat)
2011-2012 : ondervoorzitster van de Sint-Lucas Hogeschool voor Architectuur
2011-2014 : voorzitster van de Senaat
Sinds 2012 : ondervoorzitster van LUCA School of Arts
2014-2019 : lid van het Vlaams Parlement
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
2014-2019 : bureaulid van de Senaat
2017-2018 : plaatsvervanger van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Sinds 2018 : lid van de raad van bestuur, en nu voorzitster van Histories vzw
Sinds 2019 : voorzitster van de patiëntenadviesraad van het Kankercentrum Kortrijk
2019-2021 : voorzitster van de CD&V-fractie (Senaat)
2019-2021 : gecoöpteerd senator

Grootofficier in de Leopoldsorde (21 mei 2014)


Heeft in de Senaat 19 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999