Miet Smet - CD&V
 
Minister van Staat
 
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
Geboren te Sint-Niklaas op 5 april 1943

Maatschappelijk assistente (Artevelde Hogeschool - Gent)

1964-1971 : wetenschappelijk medewerkster bij de Studiegroep Mens en Ruimte
1971 : adviseur van de Intercommunale Dender-Durme en Schelde te Dendermonde
1972 : persattaché van de staatssecretaris voor Streekeconomie
1973-1979 : directeur van het Instituut voor Politieke Vorming (IPOVO)
1973-1983 : stichtster en nationaal voorzitter van de CVP-Werkgroep Vrouw en Maatschappij
1974-1985 : voorzitster van de commissie Vrouwenarbeid bij het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
1975-1980-1985 : Belgisch vertegenwoordigster bij de UNO-Wereldconferentie betreffende de toestand van de vrouw
1978-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1979-1980 : lid van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap
1980-1995 : lid van de Vlaamse Raad
November - december 1985 : secretaris van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1985-1992 : staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie
1988-1995 : voorzitster van het Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen (EZA)
Januari - maart 1992 : staatssecretaris voor Tewerkstelling en Arbeid, Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie
1992-1999 : minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
1995 : Belgisch delegatieleider bij de UNO-Wereldconferentie betreffende de toestand van de vrouw
mei - juni 1995 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1995-1997 : voorzitster van de Europese Unie van Christen-Democratische Werknemers (EUCDW)
1996-1997 : voorzitster van de Internationale Christen-Democratische Werknemersorganisatie (ICDW)
1999-2004 : lid van het Europees Parlement
Sinds 28 januari 2002 : minister van Staat
Sinds 2002 : ondervoorzitster van de Association of West European Parliamentarians for Africa (AWEPA)
2002-2004 : quaestor van het Europees Parlement
Sinds 2003 : voorzitster van het Initiative for Social Cohesion van het Stability Pact for South Eastern Europe
2004-2009 : lid van het Vlaams Parlement (vóór 25 februari 2005 genoemd : Vlaamse Raad)
Sinds 2006 : Vlaams covoorzitster van het stakeholdersoverleg tot het bekomen van een maatschappelijk draagvlak bij de uitwerking van de verkenning naar de toekomstige maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen
2007-2009 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2007-2009 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie

Grootofficier in de Leopoldsorde (11 juni 2004)

Grootkruis met Ster in de orde der Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland (14 juni 2002, Duitsland)

 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1995-1999