Frank Swaelen - CVP
 
Ereburgemeester
 
Minister van Staat
 
Erereserveofficier.
 
Eresenator
 
Erevoorzitter van de Senaat
 
Geboren te Antwerpen op 23 maart 1930

Doctor in de rechten (KULeuven)

1956-1966 : secretaris-generaal van de Nationale Confederatie der Ouderverenigingen
1964-1966 : nationaal voorzitter van de CVP-Jongeren
1966-1976 : algemeen politiek secretaris van de CVP-PSC
1968-1985 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1971-1980 : lid van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap
1971-1996 : gemeenteraadslid (Hove)
1971-1988 : burgemeester (Hove)
1973-2002 : lid van de raad van bestuur van het Gemeentekrediet van België
1976-1998 : lid van de raad van bestuur van het Centrum voor Informatieverwerking van de provincies Antwerpen en Limburg
1979-1980 : ondervoorzitter van de CVP-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
1979-1980 : voorzitter van de CVP-fractie (Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap)
1980-1981 : minister van Landsverdediging
1980-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1981-1988 : nationaal voorzitter van de CVP
1985-1995 : senator voor het arrondissement Antwerpen
1986-1994 : voorzitter van de raad van bestuur van het Gemeentekrediet van België
1988-1999 : voorzitter van de Senaat
Sinds 1989 : ereburgemeester
1992- ? : voorzitter van de Belgische afvaardiging bij de Parlementaire Assemblée van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa
1993- ? : voorzitter van de Dienst Investeringen van het Katholiek Onderwijs
1993- ? : rapporteur en voorzitter van de Commissie van de Politieke en Veiligheidsaangelegenheden van de Parlementaire Assemblée van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa
1994-1996 : voorzitter van de Parlementaire Assemblée van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa
1994- ? : voorzitter van de Karel de Grote-Hogeschool
Sinds 30 januari 1995 : minister van Staat
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege

Grootlint in de Leopoldsorde (19 oktober 1999)
Grootkruis in de Kroonorde (19 mai 1995)
Grootkruis in de orde van Leopold II (14 november 1991)

Grootkruis in de orde van de Eikenkroon (Groothertogdom Luxemburg)
Grootkruis in de orde Al Merito Bernardo O'Higgins(Chili)
Grootkruis in de orde van Verdienste (Bondsrepubliek Duitsland)


Overleden op 23 december 2007 te Wilrijk


 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999