Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 1 juli 2008
vergadering om 10.15 uur - Zaal A

 1. Artikel 27.1 van het Reglement van de Senaat
  Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I);
  nr. K 52-1200/1 tot 11.-
  Aanwijzing van de rapporteur.- Bespreking.

De leden worden verzocht de hun toegezonden stukken mee te brengen.
 1. De elektronische stemming;
  nr. 4-765/1.-
  Rapporteurs : de heer Dirk Claes en mevrouw Corinne De Permentier (K). -Voortzetting van de bespreking.- Stemmingen.