Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Woensdag 21 mei 2008
vergadering om 10.15 uur - Kamer van volksvertegenwoordigers - Internationale zaal

Gedachtewisseling over de elektronische stemming.-
Uiteenzetting door de heer P. Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken.- Bespreking.