- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Vrijdag 27 maart 2020 om 10 uur

Evocatieprocedure
Wetsontwerp dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I), nr. 7-152/1.