Sociale Aangelegenheden

Woensdag 17 november 2004
vergadering om 14.15 uur - Zaal A

 1. Nationale Commissie voor de Evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990);
  nr. 3-836/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur.- Bespreking.- Gedachtewisseling met mevrouw Trees Dehaene en de heer Jules Messinne, covoorzitters van de Nationale Commissie.

  1. Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek (van de heer Lionel Vandenberghe c.s.);
   nr. 3-689/1.-
  2. Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (van de heer Jean Cornil en mevrouw Christiane Vienne);
   nr. 3-807/1.-

  Aanwijzing van de rapporteur.- Bespreking.
 2. Het beleid met betrekking tot de psychiatrische zorg;
  nr. 3-897/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur.- Bespreking.