5-115/6

5-115/6

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

30 JUNI 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord


AMENDEMENT ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 16 VAN MEVROUW TURAN

Art. 4

In het voorgestelde artikel 1004/1, § 3 vervangen door wat volgt :

« § 3. De minderjarige die twaalf jaar oud is, wordt door de rechter zowel schriftelijk, op het adres van beide ouders, als mondeling, op enigerlei wijze, ingelicht over zijn recht om gehoord te worden in overeenstemming met artikel 1004/2.

Bij het schriftelijk bericht wordt een formulier toegevoegd dat de gegevens van een advocaat bevat die de minderjarige op zijn verzoek bijstaat.

De advocaat wordt aangewezen door de stafhouder van de Orde van Advocaten of door het bureau voor juridische bijstand. »

Verantwoording

Als we voor de galerij een recht creëren, zijn we niet akkoord. Er bestaan al rechten voor kinderen en jongeren die niet gegarandeerd zijn.

Minderjarigen hebben recht op bijstand van een advocaat als ze voor de rechter verschijnen. Om te voorkomen dat minderjarigen een speelbal worden in de juridische strijd van de ouders, moet de minderjarige juist wel worden bijgestaan door een advocaat om ook zelf keuzes te kunnen maken en eventueel ook om niet gehoord te worden. Dit recht wordt in de voorliggende tekst niet gegarandeerd.

Güler TURAN.