5-150

5-150

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 APRIL 2014 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot waarborging van de continuïteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang (van de heer François Bellot; Stuk 5-422)

Raadpleging van de Raad van State

De voorzitster. - Ik heb zopas het verzoek ontvangen om het wetsvoorstel voor advies over te zenden aan de Raad van State. Aangezien het verzoek voldoet aan de vereiste voorwaarden, zal het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State worden overgezonden.

M. François Bellot (MR). - Tout texte renvoyé devant le Conseil d'État peut faire l'objet d'un exposé par les membres qui en font la demande.

De voorzitster. - Dat klopt. De bespreking van een ontwerp wordt door het verzoek om advies niet geschorst.