5-149

5-149

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 22 APRIL 2014 - BUITENGEWONE VERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Huldebetoon aan de heren Armand De Decker, Philippe Moureaux, Gérard Deprez, Hendrik Daems, Philippe Mahoux, mevrouw Mieke Vogels en de heren Guy Swennen en Marcel Cheron ter gelegenheid van hun dertigjarig, vijfentwintigjarig of twintigjarig ambtsjubileum