5-2772/3

5-2772/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

3 APRIL 2014


Wetsontwerp tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN