5-2772/1

5-2772/1

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

24 MAART 2014


Wetsontwerp tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels


Evocatieprocedure


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 20 dagen.