5-1751/3

5-1751/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

19 NOVEMBER 2013


De stabiliteit van het kiesrecht en het beginsel van gelijktijdige federale, deelstatelijke en Europese verkiezingen


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE DAMES MATZ EN TAELMAN


Zie verslag nr. 5-1749/4.