5-1330/2

5-1330/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

25 FEBRUARI 2014


Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE DAMES PEHLIVAN EN MATZ


Zie verslag nr. 5-1264/3.