5-1550/3

5-1550/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

25 FEBRUARI 2014


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW LIJNEN


Zie stuk nr. 5-2479/1.