5-2315/4

5-2315/4

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

19 DECEMBER 2013


Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden tekst (zie stuk nr. 53-2937/8).

Brussel, 19 december 2013.

De voorzitster van de Senaat,
Sabine de BETHUNE.
De griffier van de Senaat,
Hugo HONDEQUIN.