5-132

5-132

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 17 DECEMBER 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, afgesloten te Brussel, op 2 september 2013 (Stuk 5-2340)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende invoeging van artikel XII.5 in het boek XII, "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht (Stuk 5-2343)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake KMO's (Stuk 5-2382) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 25 juni 2007 houdende diverse bepalingen (IV) (Stuk 5-2383)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake KMO's (Stuk 5-2382) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 25 juni 2007 houdende diverse bepalingen (IV) (Stuk 5-2383)

Voorstel van reglement van de Belgische Senaat (Stuk 5-2353)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (Stuk 5-2389) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013, tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (Stuk 5-2411)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Ontwerp van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden (Stuk 5-2369)

Wetsontwerp met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme (Stuk 5-2370)

Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 143 van de Grondwet (Stuk 5-2371)

Ontwerp van tekst houdende invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet (Stuk 5-2372)

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen toe te laten (Stuk 5-2373)

Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 142 van de Grondwet (Stuk 5-2374)

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Stuk 5-2375)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid (Stuk 5-2376)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid (Stuk 5-2377) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, afgesloten te Brussel, op 2 september 2013 (Stuk 5-2340)
Wetsontwerp houdende invoeging van artikel XII.5 in het boek XII, "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht (Stuk 5-2343)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake KMO's (Stuk 5-2382) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 25 juni 2007 houdende diverse bepalingen (IV) (Stuk 5-2383)
Wetsontwerp betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (Stuk 5-2389) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013, tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (Stuk 5-2411)
Voorstel van reglement van de Belgische Senaat (Stuk 5-2353)

Ontwerp van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden (Stuk 5-2369)

Wetsontwerp met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme (Stuk 5-2370)

Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 143 van de Grondwet (Stuk 5-2371)

Ontwerp van tekst houdende invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet (Stuk 5-2372)

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen toe te laten (Stuk 5-2373)

Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 142 van de Grondwet (Stuk 5-2374)

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Stuk 5-2375)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid (Stuk 5-2376)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid (Stuk 5-2377) (Evocatieprocedure)

Voortzetting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden (Stuk 5-2369)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme (Stuk 5-2370)
Bespreking van het enig artikel van het ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 143 van de Grondwet (Stuk 5-2371)
Bespreking van het enig artikel van het ontwerp van tekst houdende invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet (Stuk 5-2372)
Artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen toe te laten (Stuk 5-2373)
Bespreking van het enig artikel van het ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 142 van de Grondwet (Stuk 5-2374)
Artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Stuk 5-2375)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid (Stuk 5-2376)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid (Stuk 5-2377) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen