5-130

5-130

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 DECEMBER 2013 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (van de heer Philippe Mahoux c.s.; Stuk 5-2170)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering