5-127

5-127

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 27 NOVEMBER 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming (van de heren Wouter Beke, Philippe Mahoux en Bert Anciaux, de dames Christine Defraigne en Martine Taelman, de heer Marcel Cheron, mevrouw Freya Piryns en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-2232)

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de spoorwegen betreft (van de heer Filip Dewinter, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Jurgen Ceder; Stuk 5-747)

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft (van mevrouw Anke Van dermeersch c.s.; Stuk 5-1449)

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, §1, II, 3º, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (van de heer Filip Dewinter c.s.; Stuk 5-2116)

Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (van de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-2233)

Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (van de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes en mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-2234)

Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-2235)

Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-2236)

Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (van de heer Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne en de heer Bert Anciaux; Stuk 5-2237)

Voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-2238)

Voorstel tot herziening van artikel 170, §3, van de Grondwet (van de heer Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne en de heer Bert Anciaux; Stuk 5-2239)

Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen (van de dames Vanessa Matz en Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron en mevrouw Martine Taelman; Stuk 5-2240)

Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet (van de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron en mevrouw Martine Taelman; Stuk 5-2241)

Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (van mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns en de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes; Stuk 5-2242)

Voorstel tot herziening van artikel 151, §1, van de Grondwet (van de heer Wouter Beke, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns en de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-2243)

Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (van de heer Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne en de heer Bert Anciaux; Stuk 5-2244)

Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-2245)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming (van de heren Wouter Beke, Philippe Mahoux en Bert Anciaux, de dames Christine Defraigne en Martine Taelman, de heer Marcel Cheron, mevrouw Freya Piryns en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-2232)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (van de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-2233)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (van de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes en mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-2234)
Bespreking van het enig artikel van het voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-2235)
Bespreking van het enig artikel van het voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-2236)
Bespreking van het enig artikel van het voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (van de heer Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne en de heer Bert Anciaux; Stuk 5-2237)
Bespreking van het enig artikel van het voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-2238)
Bespreking van het enig artikel van het voorstel tot herziening van artikel 170, §3, van de Grondwet (van de heer Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne en de heer Bert Anciaux; Stuk 5-2239)
Bespreking van het enig artikel van het voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen (van de dames Vanessa Matz en Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron en mevrouw Martine Taelman; Stuk 5-2240)
Bespreking van het enig artikel van het voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet (van de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron en mevrouw Martine Taelman; Stuk 5-2241)
Bespreking van het enig artikel van het voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (van mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns en de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes; Stuk 5-2242)
Bespreking van het enig artikel van het voorstel tot herziening van artikel 151, §1, van de Grondwet (van de heer Wouter Beke, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns en de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-2243)
Bespreking van het enig artikel van het voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (van de heer Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne en de heer Bert Anciaux; Stuk 5-2244)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-2245)

Voorstel van begroting voor het jaar 2014 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM (C-BIM); Stuk 5-2312)

Bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering