5-124

5-124

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Intrekking van wetsvoorstellen

De auteurs wensen hun volgende voorstellen in te trekken:

-Voor kennisgeving aangenomen.