5-114

5-114

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 18 JUILLET 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I) (Doc. 5-2214) (Procédure d'évocation)

Projet de loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (II) (Doc. 5-2215)

Discussion générale

M. le président. - Je vous propose de joindre la discussion de ces projets de loi. (Assentiment)

La parole est à M. Rik Daems pour un rapport oral.

De heer Rik Daems (Open Vld), corapporteur. - Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, de heer John Crombez, heeft een uiteenzetting gehouden in de commissie. Het eerste ontwerp handelt over de versterking van de bevoegdheden van de FSMA inzake de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten en inzake markttoezicht en over de verplichtingen die financiële dienstverleners moeten naleven ter bescherming van de belangen van hun cliënten. Het bevat ook enkele bepalingen die verband houden met burgerlijke sancties. Het tweede wetsontwerp gaat in principe enkel over bepalingen die moeten worden geactualiseerd.

In de algemene bespreking kwamen de heer Laaouej, de heer Bellot, mevrouw Maes en ikzelf aan het woord. Beide ontwerpen werden goedgekeurd met tien stemmen bij één onthouding.

Tijdens de bespreking in de commissie heeft de regering zich er formeel toe geëngageerd om bij het begin van het komende parlementaire jaar enkele aspecten van de bestrijding van economisch vernietigende speculatie, in het bijzonder shorting, aan te pakken.

-La discussion générale est close.