5-2216/1

5-2216/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

18 JULI 2013


Wetsontwerp tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur


Evocatieprocedure


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 30 dagen.