5-2216/3

5-2216/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

18 JULI 2013


Wetsontwerp tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN