5-2216/2

5-2216/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

18 JULI 2013


Wetsontwerp tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

DE HEER ANCIAUX EN MEVROUW MATZ


Zie verslag nr. 5-2217/3.