5-107

5-107

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 JUNI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Intrekking van wetsvoorstellen

De heer Karl Vanlouwe heeft volgend voorstel ingetrokken:

De heer Guido De Padt en mevrouw Nele Lijnen hebben volgend voorstel ingetrokken:

De heren Dirk Claes en Jan Durnez hebben volgend voorstel ingetrokken:

Mevrouw Christine Defraigne heeft volgend voorstel ingetrokken:

-Voor kennisgeving aangenomen.