5-97

5-97

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 MARS 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Vérification des pouvoirs et prestation de serment d'un nouveau membre

Mme la présidente. - Le Sénat est saisi du dossier de Mme Els Van Hoof, sénatrice suppléante du Collège électoral néerlandais.

Le Bureau s'est réuni ce midi pour la vérification des pouvoirs de Mme Van Hoof.

La parole est à M. Claes, rapporteur, pour donner lecture du rapport du Bureau.

De heer Dirk Claes (CD&V), rapporteur. - Het Bureau heeft kennisgenomen van de brief van 25 maart 2013 waarbij de heer Rik Torfs zijn ontslag meldt als rechtstreeks verkozen senator voor de lijst nr. 9, CD&V.

Het Bureau heeft vastgesteld dat de heer Dirk Claes, de eerste opvolger van deze lijst, de eed als rechtstreeks verkozen senator heeft afgelegd.

Derhalve is het Bureau overgegaan tot het aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Els Van Hoof, die op 6 juli 2010 door de Senaat werd aangewezen als tweede opvolgster voor lijst nr. 9.

Hierbij werd vastgesteld dat zij nog steeds alle verkiesbaarheidsvereisten vervult.

Het Bureau heeft dan ook de eer u voor te stellen mevrouw Els Van Hoof als lid van de Senaat toe te laten.

-Les conclusions du rapport sont adoptées.

Mme la présidente. - Je prie Mme Van Hoof de prêter le serment constitutionnel.

-Mme Els Van Hoof prête le serment constitutionnel.

Mme la présidente. - Je donne à Mme Els Van Hoof acte de sa prestation de serment et la déclare installée dans sa fonction de sénatrice.

(Applaudissements sur tous les bancs)