5-1407-2

5-1407-2

Belgische Senaat

26 april 2013


Activiteitenverslag 2012 van het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie


VERSLAG

NAMENS HET PARLEMENTAIR COMITÉ BELAST MET DE WETSEVALUATIE
UITGEBRACHT DOOR
DE HEER Patrick DEWAEL (K) EN MEVROUW Sabine de BETHUNE (S)


Dit stuk is tijdelijk slechts in PDF-formaat beschikbaar.