5-62/14

5-62/14

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

18 APRIL 2013


Wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren


BESLISSING OM IN TE STEMMEN MET HET DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS GEAMENDEERDE ONTWERP (1)


(1) Artikel 79, eerste lid, van de Grondwet.