5-211COM

5-211COM

Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 5 MAART 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over ęhet gebruik van andere talen door de NMBS in haar aankondigingen in de stations gelegen in het eentalig Nederlandstalige gebiedĽ (nr. 5-2537)

De heer Bart Laeremans (VB). - Sinds enkele maanden stellen wij in het station van Mechelen vast dat bepaalde treinen in vier talen worden aangekondigd, het Nederlands, het Frans, het Duits en het Engels. Het gaat vermoedelijk vooral om treinen die de luchthaven van Zaventem aandoen en/of zogenaamd toeristische bestemmingen hebben.

Nochtans schrijft de taalwet in bestuurszaken voor dat de plaatselijke diensten van het eentalig Nederlandstalige gebied uitsluitend het Nederlands mogen gebruiken. Er is weliswaar de zogenaamde toerismeparagraaf die bepaalt dat "de gemeenteraden van de toeristische centra mogen beslissen dat de berichten en mededelingen die voor de toeristen bestemd zijn, ten minste in drie talen gesteld worden", maar die paragraaf lijkt ons hier niet van toepassing. De NMBS kan toch niet bepaald als een gemeenteraad worden omschreven, die ter zake beslissingen kan nemen. Wat in Mechelen gebeurt, is overigens vrij uitzonderlijk. Elders gebeurt dat niet, ook niet in WalloniŽ.

Merkwaardig aan die anderstalige aankondigingen is ook het taalgebruik bij de benoeming van de stations. Zo worden in de Engels- en Duitstalige aankondigingen sommige Brusselse stations en het station van de luchthaven van Zaventem - Brussel-Nationaal-Luchthaven - in het Nederlands benoemd, maar andere stations in het Frans. Dat is toch merkwaardig voor bijvoorbeeld Mechelen dat tot nader order nog altijd in het Nederlandse taalgebied ligt. Voor stations in het Vlaamse landsgedeelte mogen we dus minstens verwachten dat men de steden en stations uitsluitend met hun Nederlandse benaming vermeldt.

Op welke wettelijke basis gebruikt de NMBS andere talen dan het Nederlands voor aankondigingen in stations die in het Nederlandse taalgebied gelegen zijn?

In welke stations van het Nederlandse taalgebied gebeurt dat?

Voor welke treinverbindingen gebeurt dat?

Waarom wordt voor bepaalde stations die in Brussel en in Vlaanderen gelegen zijn, bij de Engels- en Duitstalige aankondigingen hun Franstalige benaming gebruikt?

Welke maatregelen neemt de minister om ervoor te zorgen dat de NMBS op dit vlak de taalwet in bestuurszaken voortaan correct toepast?

De heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - Het is volkomen in overeenstemming met de uitspraken van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht dat in stations met een internationaal karakter de treinen in vier talen worden aangekondigd als daar een geldige reden voor is. Dat gebeurt dan eerst in het Nederlands gevolgd door het Frans of omgekeerd, al naar het taalgebied waarin het station ligt, daarna in het Duits en ten slotte in het Engels.

Er worden momenteel viertalige aankondigingen verspreid in de Nederlandstalige stations die uitgerust zijn met een automatisch aankondigingssysteem, namelijk in Leuven, Mechelen en Brussel-Nationaal- Luchthaven.

De viertalige aankondigingen worden gedaan voor de internationale treinen zoals de Thalys en de ICE en voor de verbindingen naar Brussel-Nationaal-Luchthaven.

Als er aankondigingen worden verspreid in het Duits of het Engels, gelden voor het benoemen van de stations van herkomst of bestemming van treinen in BelgiŽ volgende regels. Stations in eentalige taalgebieden worden vermeld in de taal van de regio. Voor stations in het tweetalige gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt ervoor gewaakt dat buitenlandse reizigers de naam van een station altijd en overal in het land in dezelfde taal te horen krijgen, om te voorkomen dat ze gedesoriŽnteerd geraken. Het Frans wordt altijd gebruikt voor bepaalde stations in Brussel, zoals voor Brussel-Zuid en Brussel-Kapellekerk en het Nederlands altijd voor de andere stations in Brussel zoals voor Brussel-Noord of Brussel-Congres.

De heer Bart Laeremans (VB). - De regeling die de minister schetst, lijkt mij wel heel willekeurig. Ik begrijp totaal niet waarom men in de viertalige aankondigingen altijd spreekt over Bruxelles-Midi en Bruxelles-Chapelle aan de ene kant en over Brussel-Noord en Brussel-Congres aan de andere kant. Nog minder te begrijpen is dat het van de technische installatie afhangt of er vier talen kunnen worden gebruikt. Ik stel vast dat de regel niet geldt in WalloniŽ en terecht ook niet in veel grote Vlaamse stations. Voor een internationale luchthaven Zaventem kan ik de regeling nog enigszins begrijpen, maar voor een stad als Leuven of Mechelen stel ik me bij die viertalige aankondiging veel vragen. Ik wil alleszins verder onderzoeken of dat allemaal wel zo noodzakelijk is en of het klopt met de taalwetgeving.