5-62/11

5-62/11

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

13 DECEMBER 2012


Wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van nietheelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie verbeterde tekst (zie stuk nr. 5-62/10).

Brussel, 13 december 2012.

De voorzitster van de Senaat,
Sabine de BETHUNE.
De griffier van de Senaat,
Hugo HONDEQUIN.