5-1620-1

5-1620-1

Belgische Senaat

25 juli 2012


GEDACHTEWISSELING
over het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015

VERSLAG

namens de Commissie
voor de binnenlandse zaken, de algemene zaken en het openbaar ambt, DE Commissie voor de justitie, DE Commissie voor de binnenlandse zaken en voor de administratieve aangelegenheden (s) en de commissie voor de justitie (s)
uitgebracht door
DE HEER Koenraad DEGROOTE (K), mevrouw Jacqueline GALANT (K), de heren Dirk CLAES (S) en Philippe MAHOUX (S)


Dit stuk is tijdelijk slechts in PDF-formaat beschikbaar.