5-1569/4

5-1569/4

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

18 JUNI 2012


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW TARGNION EN DE HEER BEKE


Zie stuk nr. 5-1567/4.