5-62

5-62

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 7 JUIN 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi portant assentiment au Traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (Doc. 5-1598)

Vote no 6

Présents : 64
Pour : 46
Contre : 4
Abstentions : 14

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Als ecologisten hebben wij het bijzonder moeilijk met de eenzijdige benadering van de eisenbundel die aan Europese landen wordt opgelegd. Het ESM-Verdrag verplicht landen tot blinde besparingen. Wij betwisten de noodzaak van een gezond en voorzichtig beheer van de overheidsfinanciën niet, maar door het eenzijdig opnemen van de golden rule, zoals de minister in de commissie heeft toegegeven, ondergraaft men de mogelijkheid van EU-landen in moeilijkheden om een sociaal of ecologisch beleid uit te werken.

Groen en Ecolo geloven dat relancemaatregelen in heel Europa noodzakelijk zijn, in plaats van alleen maar blinde besparingen. We vragen de minister dat in de onderhandelingen ook aan bod te laten komen. We kunnen geen blanco cheque geven, maar anderzijds staat het buiten kijf dat het mechanisme waarover we nu stemmen tot doel heeft onontbeerlijke financiële middelen te mobiliseren voor de EU-landen. Vandaar onze onthouding.

-Le projet de loi est adopté.

-Il sera transmis à la Chambre des représentants.