5-63

5-63

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 JUNI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw over «de resultaten van een enquête van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten over de synergiën tussen boekhouders-fiscalisten en ondernemingen» (nr. 5-595)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de diplomatieke conferentie over het Verdrag inzake de wapenhandel» (nr. 5-596)

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het proefproject van gratis contraceptie voor jongeren» (nr. 5-602)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de moeilijkheden waarmee de Hoge Raad voor vrijwilligers kampt» (nr. 5-605)
Mondelinge vraag van de heer Ludo Sannen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de herkapitalisering van de Spaanse banken door de Europese Unie» (nr. 5-599)
Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de impact van de verlaging van de Spaanse rating» (nr. 5-606)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «de communicatie van de NMBS rond de nieuwe Diabolo-spoorlijn» (nr. 5-601)
Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de minister van Werk over «de strijd tegen kinderarbeid» (nr. 5-607)
Mondelinge vraag van mevrouw Christie Morreale aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude over «het gebruik van de digitale tachograaf in de wegvervoersector» (nr. 5-598)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «een mogelijke vermenging van uitvoerende en rechterlijke macht naar aanleiding van publieke verklaringen over de schuld van en de straffen voor een beklaagde in de zaak Sharia4Belgium» (nr. 5-597)
Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de minister van Justitie over «het uitblijven van het rapport over de bijzondere opsporings- en onderzoekstechnieken in 2010» (nr. 5-603)
Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan de minister van Justitie over «de besparingen in de justitiehuizen» (nr. 5-604)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over «de uitspraken van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in Terzake» (nr. 5-609)
Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het hervormingsproject van de Schengenruimte» (nr. 5-600)
Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de overheveling van sommige politietaken naar de bewakingssector» (nr. 5-608)

Benoeming van de leden van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro

Uitslag van de geheime stemming

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Benoeming van de leden van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Directie-generaal internationale samenwerking - Dienst Bijzondere Evaluatie Ontwikkelingssamenwerking