5-61

5-61

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 31 MEI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 177 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende thuiswerk, aangenomen te Genève op 20 juni 1996 (Stuk 5-1541)

Algemene bespreking

De voorzitster. - De heer Daems verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

-De algemene bespreking is gesloten.