5-52

5-52

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 MAART 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Intrekking van een voorstel

De heer Johan Vande Lanotte heeft zijn voorstel tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (5-96) ingetrokken.

-Voor kennisgeving aangenomen.