5-38

5-38

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van opvolgende leden die zitting zullen hebben ter vervanging van de leden die door de Koning tot minister werden benoemd

Verklaring van de regering

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Ontslag en benoeming van regeringsleden

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven