5-63/2

5-63/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

5 AUGUSTUS 2011


Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd


ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE Nrs. 49.794/VR/3 EN 49.795/VR/3 VAN 28 JUNI 2011


Zie stuk Senaat, nr. 5-62/2.