5-1109/5

5-1109/5

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

14 JULI 2011


Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse staat in september 2011


AMENDEMENT ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 33 VAN DE HEER DE DECKER C.S.

Punt 1 van het dispositief aanvullen als volgt :

« zodra een wederzijdse erkenning van de twee Staten door de Israëlische en Palestijnse autoriteiten heeft plaatsgehad ».

Verantwoording

Om een vredesakkoord te sluiten moeten beide partners wederzijds hun bestaan erkennen.

Armand DE DECKER.
François BELLOT.
Jacques BROTCHI.
Richard MILLER.
Christine DEFRAIGNE.
Gérard DEPREZ.