5-28

5-28

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 30 JUNI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (van mevrouw Sabine de Bethune en mevrouw Martine Taelman; Stuk 5-115)

De voorzitter. - We stemmen over amendement 16 van mevrouw Turan.

Stemming 17

Aanwezig: 66
Voor: 7
Tegen: 58
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 4.

Stemming 18

Aanwezig: 66
Voor: 64
Tegen: 0
Onthoudingen: 2

-Artikel 4 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over het wetsvoorstel in zijn geheel.

Stemming 19

Aanwezig: 63
Voor: 61
Tegen: 0
Onthoudingen: 2

Mevrouw Güler Turan (sp.a). - Ik onthoud mij bij deze stemming. Een verbetering is een verbetering, maar het is absoluut niet de bedoeling fictieve rechten te creëren als we ze niet garanderen. Het voorstel is een stap in de goede richting en daarom zal onze fractie voorstemmen, maar persoonlijk zal ik mij onthouden om een duidelijk signaal te geven.

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.