5-1031-1

5-1031-1

Belgische Senaat

6 juni 2011


HET EUROPEES MIGRATIEBELEID

(Verslag over de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 12 mei 2011)


VERSLAG
NAMENS HET FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR DE EUROPESE AANGELEGENHEDEN, DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT (K) EN DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN (S)
UITGEBRACHT DOOR
DE DAMES Christiane VIENNE (K) EN Jacqueline GALANT (K), DE HEER André FLAHAUT (K) EN MEVROUW Inge FAES (S) EN DE HEER Philippe MOUREAUX (S)


Dit stuk is tijdelijk slechts in PDF-formaat beschikbaar.