5-48COM

5-48COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 16 MARS 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Rik Daems au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur «le dégroupage du réseau de Telenet» (nº 5-647)

De heer Rik Daems (Open Vld). - In het begin van de jaren 2000 konden we zeggen dat België bij de koplopers zat voor de prijszetting van het internet en het hele breedbandgebeuren. Dat is vandaag niet meer het geval. We hebben onze goede positie verloren en zijn in een soort van duopoliesituatie terechtgekomen. In Vlaanderen lopen de twee grote spelers elkaar achterna en krijgen we een min of meer kartelachtige situatie. In Brussel en Wallonië is het niet echt anders. Gevolg is dat de tarieven van die spelers gelijklopend zijn en hoger dan in de ons omringende landen.

Maatregelen kunnen de concurrentie te verhogen, zodat zowel de kwaliteit als de prijs van het aanbod voor de individuele consument en het bedrijfsleven verbeteren. Vrij recent heeft de nationale waakhond BIPT, samen met de gemeenschapsregulatoren CSA, Medienrat en VRM, de hele distributiemarkt geanalyseerd. Een van hun conclusies is dat men de consument een zo breed mogelijk gamma van triple play moet geven: televisie, telefoon en internet. Hiervoor moeten de twee dominante spelers hun netwerk openstellen; in Vlaanderen gaat het dan om ADSL van Belgacom en het kabelnetwerk van Telenet.

Dat houdt verschillende aspecten in. Er is het technische aspect van de local loop unbundling wat ik als minister destijds nog heb gerealiseerd voor Belgacom. Daarnaast moet de overheid de nodige regelgeving uitwerken. Bij de prijsvoorwaarden voor die ontbundeling komen ook heel wat onderhandelingen kijken: tegen kostprijs, tegen kostprijs plus of tegen een andere prijs.

Bij Belgacom bestaat die ontbundeling al, maar in de praktijk heeft deze speler nog altijd zeventig tot tachtig procent van de ADSL-markt in handen. Bij de kabeldistributie moet Telenet die ontbundeling nog realiseren. Ik weet dat de minister geen invloed kan uitoefenen op de besluitvorming van de regulator, maar hij is wel politiek verantwoordelijk. Vandaar toch mijn vraag: kunnen we voor het einde van dit jaar een doeltreffende ontbundeling verwachten, zoals het BIPT van de dominante spelers heeft gevraagd? Mijn vraag geldt evengoed voor AIESH, Brutélé, Numéricable en Tecteo.

De heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. - Wij hebben de kwestie stapsgewijs aangepakt. Eerst en vooral hebben wij in november 2009 het BIPT een nieuwe samenstelling gegeven. Vervolgens hebben we de wetgeving en het instrumentarium van de regulator strenger gereglementeerd, zodat die meer greep kreeg op deze markt. Dat alles heeft ertoe geleid dat op 20 december van vorig jaar de nationale waakhond, samen met de mediaregulatoren, op eigen initiatief een nieuwe marktanalyse van de omroepmarkt heeft gelanceerd.

Eerst wordt een ontwerpbeslissing voorgesteld, die aan de markt ter consultatie wordt voorgelegd. Nadien wordt een definitieve beslissing genomen.

Uit de ontwerpbeslissing blijkt dat de regulatoren alle kabeloperatoren - dus niet alleen het in de vraag vermelde bedrijf - in hun dekkingsgebied als dominante speler identificeren en dat ze hen zullen verplichten het netwerk open te stellen.

Het gaat over de doorverkoop van analoge televisie, de doorverkoop van breedbandinternet en de toegang tot het digitaal televisieplatform. De keuze van kanalen en zenders wordt overgelaten aan de alternatieve speler. Technisch gezien is doorverkoop makkelijker dan het echt delen van het netwerk. Wanneer een operator analoge televisie of internetdiensten aan de eigen klanten wil doorverkopen, dan voert hij de dienstverlening technisch niet zelf uit. Het blijft een zaak van de kabeloperator zelf, maar de alternatieve operator krijgt toegang tot de consument. De toegang tot het digitale televisieplatform ligt iets anders. Hier zijn diverse patronen technisch mogelijk. Het is dus technisch mogelijk als het gaat om doorverkoop.

Er zijn verschillende methoden om de kostprijs te bepalen. Het voorstel pleit voor de retail-minusmethode: de retailprijs min de kosten. De retail-minusmethode is makkelijk te implementeren en sluit nauwer aan bij de techniek van doorverkoop dan bij de techniek van ontbundeling.

De consultatieronde is intussen verstreken. We moeten afwachten wat Europees commissaris Kroes hierover zal zeggen. De Europese Commissie was vrij kritisch over een gelijkaardige beslissing van OPTA in Nederland. Als alles volgens schema verloopt moet er tegen de zomer een beslissing zijn.

De heer Rik Daems (Open Vld). - Ik heb bedenkingen bij de verkoop via het retail-minusconcept. Dit model zal toekomstige investeringen in het netwerk negatief beïnvloeden.

Ik hoop dat het de ontbundeling van het kabelnetwerk van Telenet, die ik tien jaar geleden al voorstelde, er snel komt. Toen was er heel wat verontwaardiging en werden faillietscenario's voorspeld, maar nu blijkt duidelijk dat Telenet het, dankzij zijn dominante positie, echt wel behoorlijk heeft kunnen doen, zodat de markt nu ook moet kunnen meegenieten van de prijsdalingen en de kwaliteitsstijging.